Katalogs

Split and Multisplit SystemsCK

Sienas instalācijai. Gaisa dzesētas kondensācijas iekārtas ar inverteru

product_img

Apraksts

Aukstumaģents: R410A 

Dzesēšanas jauda: 2,60 ÷ 5,20 kW 

Sildīšanas jauda: 2,75 ÷ 5,50 kW